VENTILIRAJUĆI INDUKCIONI ZATVARAČI

„Hemotehna“ d.o.o. je u zadnjih nekoliko godina posebno posvetilo pažnju problematici fizičke deformacije PET ambalaže. Problem je nastajao nakon punjenja boca sadržajima koje imaju sklonosti da naknadno reaguju,usled čega je dolazilo do uvlačenja boca. Za rešavanje ovog problema, mi nudimo  zatvarače sa VENTILIRAJUĆIM UMETKOM.